Förskolans studiedagar VT-18

 

Fyra dagar per år har vi studiedagar för fortbildning och då är förskolan stängd

Vårterminens studiedagar är 28-29 maj.

Om någon vårdnadshavare har svårighet att själv ordna barntillsyn kontakta biträdande förskolechef senast fyra veckor innan respektive studiedag.

9 januari 2017