Verksamhet & pedagogik

På Tullmästarens förskola vill vi skapa en rolig, trygg och lärorik verksamhet för barn, pedagoger och föräldrar. Utifrån förskolan läroplan, Lpfö 98/10, arbetar vi med barnens nyfikenhet, erfarenheter, lek och intressen när vi planerar verksamheten. I verksamheten ges barnen möjlighet att utveckla sitt eget lärande och skapa sin egen kunskap tillsammans med varandra och med vuxna.

Alla pedagoger använder sig av pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. Arbetssättet dokumenterar och synliggör verksamheten utifrån var den befinner sig just nu i projektarbeten och i arbetet med verksamhetens utveckling. Arbetssättet bygger på ett gemensamt reflektionsarbete mellan barnen, pedagogerna, familjerna och förskolan.

I verksamheten är miljön en betydande faktor för barns utveckling och lärande. Vi arbetar med att förändra och förnya miljön efter barngruppens behov och intressen. Tanken är att miljön ska vara lockande, utforskande och inbjuda barnen till lek.

Vi uppmärksammar även barnens födelsedagar samt förskolans traditioner som Hej våren, Tullmästarloppet, Nallens dag samt Lucia.

Uppdaterad: