Kontakt

Tullmästarens förskola
Gimogatan 15 B
752 20 Uppsala

Rektor
Yvonne Towris

Öppettider

7.15-17.15

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via telefonsamtal alternativt SMS till respektive avdelnings mobilnummer.
Glöm inte att även friskanmäla ditt barn när det är dags att komma tillbaka till förskolan!