Nyheter

  • Nu startar vi avgiftskontrollerna för barnomsorgen

    Varje år genomför Uppsala kommun en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnsomsorg i kommunen betalar rätt avgift.
    5 september 2022
  • Förskolan behöver dina kontaktuppgifter

    Har förskolan aktuella kontaktuppgifter för dig som är vårdnadshavare? Det är en förutsättning för snabb kommunikation, angeläget av säkerhetsskäl och en viktig del av vår krisberedskap.
    31 maj 2022
Gå till nyhetsarkivet

Kontakt

Tullmästarens förskola
Gimogatan 15 B
752 20 Uppsala

Rektor
John Kristerson

Öppettider

06.30-17.15

Datum för att besöka förskolan:
24/4 kl. 15:00.
22/5 kl. 15:00.

Ring 018-7278025 och
anmäl ditt besök.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via telefonsamtal alternativt SMS till respektive avdelnings mobilnummer.
Glöm inte att även friskanmäla ditt barn när det är dags att komma tillbaka till förskolan!