Kontakt

Tullmästarens förskola
Gimogatan 15 B
752 20 Uppsala

Rektor
John Kristerson

Öppettider

06.30-17.15

Datum för att besöka förskolan:
24/4 kl. 15:00.
22/5 kl. 15:00.

Ring 018-7278025 och
anmäl ditt besök.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via telefonsamtal alternativt SMS till respektive avdelnings mobilnummer.
Glöm inte att även friskanmäla ditt barn när det är dags att komma tillbaka till förskolan!