Verksamhet & pedagogik

På Tullmästarens förskola vill vi skapa en trygg, rolig och lärorik verksamhet. Vi arbetar med projekt som är planerade utifrån barngruppernas intressen och bedriver undervisning utifrån förskolans läroplan Lpfö18.

Vi använder IT och IKT i vårt arbetsätt, och på den digitala plattformen Unikum kan du som vårdnadshavare följa vår verksamhet och ditt barns lärande.

Vi, på Tullmästarens förskola, har för andra året i rad blivit Grön Flagg- certifierade. Grön Flagg är ett arbete som vi bedriver utifrån stiftelsen Håll Sverige Rent, och på vår förskola har vi bland annat arbetat med djuren i vår närmiljö, kretslopp och återvinning samt motorik och rörelse.

Uppdaterad: