Om förskolan

Förskolans lokaler är stora, moderna, spännande och inbjudande. Våra lärmiljöer utvecklas och förnyas utifrån barnens intressen och behov samt efter pågående projekt. Vi har en stor öppen gård där det finns plats till många olika aktiviteter.

Vi arbetar mycket med våra lärmiljöer, både inne och ute, eftersom miljön har stor betydelse för barns lärande. I lärmiljöerna sker lärorika möten mellan barn, mellan barn och pedagoger samt mellan barn och material.

Miljön på förskolan ska vara trygg, spännande och inbjuda till lek och lärande. Mycket av materialet finns tillgängligt på barnens nivå och miljöerna utgår från Uppsala kommuns 7 rumskoncept; sand och vatten, bygg och konstruktion, drama och ljud, ljus, ateljé, avskildhet, skrivmiljö och IT. Leksaker och material är noga utvalt och ofta kopplade till våra pågående projekt.

Tullmästarens förskola består av tre avdelningar: Havet/ Stormen, Solen och Regnet.

 

Uppdaterad: